gsmarena_001

นี่เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเว็บบอร์ดของทาง HTC เกี่ยวกับแผนการอัพเดต Windows Phone 8.1 GDR1 ให้กับสมาร์ทโฟน 2 รุ่นสุดท้ายที่ใช้ Windows Phone ของทาง HTC อย่าง HTC 8X และ HTC 8S

แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ HTC 8S คงไม่ได้ไปต่อ เนื่องจากปัญหาด้านสเปคที่ไม่เพียงพอ ซึ่งทาง HTC ก็ไม่ได้ชี้แจงว่าเพราะส่วนไหนที่ไม่เพียงพอต่อการอัพเดต จึงมีการคาดเดาว่าอาจจะเป็นปัญหาจากเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูลภายในที่ไม่เพียงพอ ซึ่งคงต้องสังเกตจาก Lumia 530 ที่มี รอม 4 GB เหมือนกันว่าจะได้รับการอัพเดตหรือไม่

ส่วนทางด้าน HTC 8X จะได้รับการอัพเดตแน่นอน แต่ยังไม่มีกำหนดการแน่นอน ซึ่งคงต้องรอให้มีการทดสอบจนเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปได้

 

ที่มา : GSMArena