Home Android Platform Android News ไม่ยอมน้อยหน้า Sony เพราะ Samsung Galaxy Note 4 ก็สามารถใช้งานด้วยมีดเหมือนกันนะจ๊ะ
หลังจากเมื่อเดือนก่อน เราได้ลงข่าวเกี่ยวกับการใช้งาน(เล่น Fruit Nija) ด้วยมีดบน Sony Xperia Z3 ไปแล้ว (ข่าวเก่า) ทาง Samsung ก็ไม่น้อยหน้า ทำได้เหมือนกัน

ไม่ยอมน้อยหน้า Sony เพราะ Samsung Galaxy Note 4 ก็สามารถใช้งานด้วยมีดเหมือนกันนะจ๊ะ

1,002

Screenshot-131

หลังจากเมื่อเดือนก่อน เราได้ลงข่าวเกี่ยวกับการใช้งาน(เล่น Fruit Nija) ด้วยมีดบน Sony Xperia Z3 ไปแล้ว (ข่าวเก่า) ทาง Samsung ก็ไม่น้อยหน้า ทำได้เหมือนกัน

โดยล่าสุดมีคนออกมาทำคลิปโชว์การใช้งาน Samsung Galaxy Note 4 ด้วยมีดเช่นกัน และแน่นอนต้องเล่น Fruit Ninja ด้วยเช่นกัน ด้วยคุณสมบัติของ Gorilla Glass จึงสามารถทนรอยขีดข่วนได้ดี และจะเห็นได้ว่าหน้าจอของ Note 4 สามารถตอบสนองได้อย่างดีและแม่นยำมากเลย ใครสนใจอยากลองก็ไปลองดูกันนะครับ แต่อย่าไปเผลอกดหนักล่ะ ไม่รับประกันว่าจะไม่เป็นรอยนะ

Home Android Platform Android News ไม่ยอมน้อยหน้า Sony เพราะ Samsung Galaxy Note 4 ก็สามารถใช้งานด้วยมีดเหมือนกันนะจ๊ะ
หลังจากเมื่อเดือนก่อน เราได้ลงข่าวเกี่ยวกับการใช้งาน(เล่น Fruit Nija) ด้วยมีดบน Sony Xperia Z3 ไปแล้ว (ข่าวเก่า) ทาง Samsung ก็ไม่น้อยหน้า ทำได้เหมือนกัน

ไม่ยอมน้อยหน้า Sony เพราะ Samsung Galaxy Note 4 ก็สามารถใช้งานด้วยมีดเหมือนกันนะจ๊ะ

1,002

Screenshot-131

หลังจากเมื่อเดือนก่อน เราได้ลงข่าวเกี่ยวกับการใช้งาน(เล่น Fruit Nija) ด้วยมีดบน Sony Xperia Z3 ไปแล้ว (ข่าวเก่า) ทาง Samsung ก็ไม่น้อยหน้า ทำได้เหมือนกัน

โดยล่าสุดมีคนออกมาทำคลิปโชว์การใช้งาน Samsung Galaxy Note 4 ด้วยมีดเช่นกัน และแน่นอนต้องเล่น Fruit Ninja ด้วยเช่นกัน ด้วยคุณสมบัติของ Gorilla Glass จึงสามารถทนรอยขีดข่วนได้ดี และจะเห็นได้ว่าหน้าจอของ Note 4 สามารถตอบสนองได้อย่างดีและแม่นยำมากเลย ใครสนใจอยากลองก็ไปลองดูกันนะครับ แต่อย่าไปเผลอกดหนักล่ะ ไม่รับประกันว่าจะไม่เป็นรอยนะ


ที่มา : PhoneArena