หากเราไม่พอใจชื่อ Bluetooth ที่อยู่ใน BlackBerry ของคุณ เราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆครับ โดยไปที่
OS 6

Image

1. ไปที่ Options > Networks and Connections > Bluetooth Connections หรือไปที่ Manage Connections > Bluetooth Connections
2. กดปุ่มเมนู BB เลือก Options
3. จากนั้นเปลี่ยนชื่อตรง Device Name ได้ตามต้องการ แล้ว Save

OS 5

Image

1. ไปที่ Options > Bluetooth
2. กดปุ่มเมนู BB เลือก Options
3. จากนั้นเปลี่ยนชื่อตรง Device Name ได้ตามต้องการ แล้ว Save

ขอบคุณ thaibbclub.com

Share on facebook
Share on twitter
SpecPhone HQ

SpecPhone HQ

Follow us on Social Media

Popular Post