เปลี่ยนชื่อ Bluetooth บน BlackBerry ของคุณ

หากเราไม่พอใจชื่อ Bluetooth ที่อยู่ใน BlackBerry ของคุณ เราสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆครับ โดยไปที่
OS 6

Image

1. ไปที่ Options > Networks and Connections > Bluetooth Connections หรือไปที่ Manage Connections > Bluetooth Connections
2. กดปุ่มเมนู BB เลือก Options
3. จากนั้นเปลี่ยนชื่อตรง Device Name ได้ตามต้องการ แล้ว Save

OS 5

Image

1. ไปที่ Options > Bluetooth
2. กดปุ่มเมนู BB เลือก Options
3. จากนั้นเปลี่ยนชื่อตรง Device Name ได้ตามต้องการ แล้ว Save

ขอบคุณ thaibbclub.com