จากงาน Live Event เมื่อพูดถึงเเอพสโตร์ก็บอกว่า iOS มีเเอพสำหรับเเท็บเลทมากกว่า 65,000 เเอพ

T10299226-0

T10299226-1

ดูเฮียจ็อบเเกเอามาเทียบ =w=
ตล๊อด ตลอด

Share on facebook
Share on twitter
Sylenth

Sylenth

Follow us on Social Media

Popular Post