Alleged-Samsung-Galaxy-S6-aluminum-unibody-frame

รูปนี้อาจจะถือเป็นรูปแรกของ Galaxy S6 ที่มีข่างว่าจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุแบบอลูมิเนียมเพื่อให้สมกับเป็นเครื่องระดับไฮเอนด์ ซึ่งรูปนี้ทาง NoWhereElse เว็บไซต์ที่ปล่อยภาพหลุดของเครื่องใหม่ๆ ออกมาเป็นระยะๆ ได้นำรูปของโครงอลูมิเนียมของ Galaxy S6 ได้ออกมาให้ชมกัน

โครงที่ออกมานั้นไม่ได้มีอะไรระบุว่าเป็นของ Galaxy S6 จริงๆ หรือกระทั่งระบุว่าเป็นของ Samsung ก็ตาม ซึ่งสรุปแล้วอาจจะเป็นของจริงหรือไม่ก็ได้ครับ

Alleged-Samsung-Galaxy-S6-aluminum-unibody-frame3

Alleged-Samsung-Galaxy-S6-aluminum-unibody-frame2

 

 

 

 

ที่มา : nowhereelse.fr