iphone-6-battery-9

เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ Apple ได้เสนอให้ผู้ใช้งาน iPhone 6s ที่ถูกผลิตตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงตุลาคมในปี 2015 ให้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวตัวเครื่องที่ดับเอง ซึ่งมีการโพสต์บนเว็บไซต์ยืนยันว่า iPhone 6s ที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถไปที่ร้าน Apple Store หรือศูนย์บริการของ Apple เพื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

6sb

ในตอนนี้ Apple ได้เพิ่มหน้าเว็บไซต์ของตนเอง ที่จะใช้ตรวจสอบหมายเลข Serial Number อย่างรวดเร็ว โดยการใส่หมายเลขซีเรียลของ iPhone 6s เข้าไปเพื่อเช็คว่าอยู่ในล็อตที่มีปัญหาหรือไม่ ซึ่งสามารถเข้าเช็คได้ที่เว็บ Apple โดยวิธีการเช็คหมายเลขซีเรียลของ iPhone ให้เข้าไปที่ Settings > General > About

หาก iPhone 6s อยู่ในล็อตที่มีปัญหาให้ทำการสำรองข้อมูลผ่าน iCloud หรือ iTune ปิดฟีเจอร์ Find My Phone และทำการรีเซ็ตค่าโรงงานหรือล้างเครื่องนั่นเอง แต่อย่าลืมทำการสำรองข้อมูลไว้ผ่าน iCloud หรือ iTune ไม่เช่นนั้นข้อมูลจะหายไปทั้งหมด โดยมีวิธีการรีเซ็ตค่าโรงงานดังนี้ Settings > General > Reset > Erase all Content and Settings เมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จแล้วก็สามารถนำ iPhone 6s ไปติดต่อกับร้าน Apple Store หรือ AASP ได้เลยซึ่งในประเทศไทยสามารถเช็คศูนย์ดูแลได้ที่ Apple ซึ่งโทรศัพท์ที่จะได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีต้องอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี สำหรับ iPhone 6s ที่มีหน้าจอแตกต้องทำการเปลี่ยนหน้าจอก่อน โดยโปรแกรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีนี้จะต้องเปลี่ยนแบตก่อนวันที่ 25 กันยายน 2018 เท่านั้น

 

ที่มา Phonearena  AppleSupport