iphone-storage-640x563

จริงๆผลสำรวจนี้ก็ไม่ค่อยจะน่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ได้ผลออกมาเช่นนี้ เพราะเป็นที่รู้ๆกันว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อ iPhone ก็มักจะเลือกซื้อรุ่น 16 GB มาใช้งานกัน แล้วสุดท้ายก็จะเกิดปัญหาหน่วยความจำไม่พอเสียทุกรายไป

ซึ่งนี่เป็นผลสำรวจจากผู้ใช้ iPhone 1,000 คน ในสหรัฐฯและอังกฤษ พบว่ากว่า 42% จะต้องมานั่งเคลียรูปในเครื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพราะหน่วยความจำไม่พอ ซึ่งผลสำรวจก็ไม่น่าจะเป็นที่แปลกใจเท่าไหร่เพราะ? 76% ของกลุ่มตัวอย่างใช้ iPhone ขนาด 16 GB นั่นเอง

ยิ่งทุกวันนี้รูปถ่าย คลิปวิดีโอ เพลง หนัง เกม มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งทำให้เต็มเร็วกันอีก ยิ่งกว่านั้นเป็นที่รู้ๆกันว่า iPhone ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำเองได้ เหมือนกับใน Android ที่ส่วนใหญ่จะสามารถใส่ MicroSD เพิ่มได้ แต่การที่จะซื้อ iPhone ที่มีความจุสูงๆมาใช้ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นจนทำให้หลายๆคนลังเลเลยทีเดียว

 

ที่มา : UberGizmo