จากที่กสทช. จะจัดการประมูลความ 3G คลื่น 2100 MHz ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก (ทุกวันนี้ยังใช้คลื่น 850/900 MHz ที่เป็นคลื่นใช้งาน 2G เป็นหลักมาใช้อยู่) จำนวน 45 MHz ซึ่งจะจัดการประมูลในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ซึ่่งเหมือนเรื่องจะดำเนินไปด้วยดี จนกระทั่งนายอานุภาพ ถิรลาภ นักวิชาการอิสระด้านโทรคมนาคม ได้เเถลงว่าในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ได้เตรียมไปศาลปกครอง เพื่อฟ้อง กสทช. ผู้จัดประมูล โดยขอให้ระงับการประมูลไว้ก่อนจนกว่าจะได้เงื่อนไขในการประมูลที่เหมาะสมกว่านี้ โดยสาเหตุนั้นเเบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ

2012104941561

  • ไม่มีการกำหนดคุณภาพการบริการ เเละความเร็วว่ามีอัตราเท่าใด
  • ไม่มีการกำหนดราคาของการให้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการอาจจะกำหนดราคาที่สูง ทำให้ภาระตกมาอยู่ที่ประชาชนได้
  • ไม่ได้กำหนดว่าต้องลงทุนในพื้นที่ห่างใกล หรือต้องมีสัญญาณครอบคลุมเป็นจำนวนเท่าไรของพื้นที่ทั้งหมด
  • ไม่ได้กำหนดว่าจะนำรายได้จากการใช้คลื่น 2100 MHz มาใช้เพื่อประโยชน์สังคมอย่างไรบ้าง

ซึ่งจากสาเหตุด้านต้น ทำให้นายอานุภาพ ได้กล่าวว่าการประมูลครั้งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เเก่ประชาชนที่เป็นเจ้าของคลื่นอย่างเเท้จริง จึงขอให้มีการสั่งระงับการประมูลไว้ก่อน

ภายหลัง กสทช ได้ออกจดหมายชี้เเจงว่าการประมูล 3G นั้นไม่มีปัญหาด้านกฏหมายเพราะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการประมูล มาตรฐานการบริการ เเละการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งถ้ามีใครไม่เห็นด้วยก็สามารถทำได้ในขอบเขตของกฏหมาย ซึ่งทาง กสทช. ยินดีให้การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

ที่มา : มติชน