เป็นวีดีโอง่ายๆอธิบายเกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เป็นปัญหาในญี่ปุ่นตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวของเราครับ เเหะๆ : D