[นอกเรื่อง]วีดีโอน่ารักๆอธิบายเรื่องเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นขณะนี้

เป็นวีดีโอง่ายๆอธิบายเกี่ยวกับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เป็นปัญหาในญี่ปุ่นตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องใกล้ๆตัวของเราครับ เเหะๆ : D