Home Android Platform Android News คลิปการใช้งาน Galaxy Note 10.1 พบช่องใส่ปากกาเเละโทรออกได้

คลิปการใช้งาน Galaxy Note 10.1 พบช่องใส่ปากกาเเละโทรออกได้

1,524

ถือว่าใกล้เจะออกเเล้วสำหรับ Samsung Galaxy Note 10.1 ที่มีข่าวออกมาหลายรอบ จนถึงในตอนนี้ได้มีคลิปวีดีโอเเสดงการใช้งานเเบบไม่เป็นทางการของ Galaxy Note 10.1 ออกมา ซึ่งมีการปรับปรุงในเรื่องของช่องปากกาที่อยู่ด้านซ้ายเเละรองรับการใช้งานโทรศัพท์นั้นคือสามารถใช้เจ้า Galaxy Note 10.1 โทรออกได้นั้นเองครับ ส่วนตัวเครื่องวัสดุก็คล้ายกับ Galaxy Tab 10.1N ที่มีการเปลี่ยนดีไซน์หลังจากมีคดีฟ้องร้องระหว่าง Apple เเละ Samsung นั่นเอง

Home Android Platform Android News คลิปการใช้งาน Galaxy Note 10.1 พบช่องใส่ปากกาเเละโทรออกได้

คลิปการใช้งาน Galaxy Note 10.1 พบช่องใส่ปากกาเเละโทรออกได้

1,524

ถือว่าใกล้เจะออกเเล้วสำหรับ Samsung Galaxy Note 10.1 ที่มีข่าวออกมาหลายรอบ จนถึงในตอนนี้ได้มีคลิปวีดีโอเเสดงการใช้งานเเบบไม่เป็นทางการของ Galaxy Note 10.1 ออกมา ซึ่งมีการปรับปรุงในเรื่องของช่องปากกาที่อยู่ด้านซ้ายเเละรองรับการใช้งานโทรศัพท์นั้นคือสามารถใช้เจ้า Galaxy Note 10.1 โทรออกได้นั้นเองครับ ส่วนตัวเครื่องวัสดุก็คล้ายกับ Galaxy Tab 10.1N ที่มีการเปลี่ยนดีไซน์หลังจากมีคดีฟ้องร้องระหว่าง Apple เเละ Samsung นั่นเอง

ที่มา : GigaOM