การ Restore ข้อมูลจาก iCloud ด้วย iPad

restore backup

เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้ iPad มาก่อน และมีการแบ็คอัพข้อมูลไว้ก่อนแล้วใน iCloud คุณสามารถรีสตอร์ข้อมูลเพื่อเรียกคืนข้อมูลทั้งหมดกลับคืนมาผ่านทาง Wi-Fi ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกข้อมูลทุกๆอย่างที่เคยทำการแบ็คอัพไว้ก็จะคืนมาพร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์

การรีสตอร์ข้อมูลจาก iCloud ด้วย Wi-Fi

  • ในขั้นตอน Set up iPad เลือก Set up as New iPad แล้วแตะ Next จากนั้นเลือก Restore from iCloud Backup แล้วแตะ next
  • ป้อน Apple ID และรหัสผ่าน แล้วแตก Next ?ในหน้าจอจะแสดงข้อตกลงการใช้งาน แตะ Agree ในข้อความถามการยืนยัน
  • เมื่อเลือกไฟล์แบ็คอัพที่ต้องการรีสตอร์ แล้วแตะ Next iCloud จะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์แบ็คอัพ พร้อมแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า และเวลาที่ใช้ในการรีสตอร์ และเครื่องจะรีบูทตัวเองพร้อมให้ใช้งานได้ทันที ( สำหรับรหัสผ่านต่างๆ คุณต้องป้อนใหม่ iCloud จะไม่รีสตอร์รหัสผ่านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ) จากนั้นแอพพลิเคชั่น, เกมส์ ,เพลง ,วิดีโอ ,หนังสือต่างๆ รวมถึงการตั้งค่าต่างๆ ทั้งหมดจะถูกดาวน์โหลดเข้ามา ระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลทั้งหมด และความเร็วของอินเทอร์เน็ต เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ? iPad ของคุณจะมีข้อมูลทุกอย่างครบเหมือนเดิม พร้อมใช้งาน

?

การรีสตอร์ข้อมูลจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์

ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยใช้ iPad มาก่อนและได้แบ็คอัพข้อมูลเก็บไว้ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ สามารถรีสตอร์ข้อมูลทั้งหมดกลับคืนมาได้ ก่อนการใช้งาน คุณต้องติดตั้ง iTunes บนคอมพิวเตอร์ก่อน โดยดาวน์โหลดฟรีที่ www.apple.com/itunes/download

  • ในขั้นตอน Set up iPad เลือก Restore from iTunes Backup? แล้วแตะ Next
  • ในหน้าจอ iPad จะแจ้งให้คุณเชื่อมต่อกับ iTunes บนคอมพิวเตอร์
  • เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับ iTunes จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถที่จะตั้งค่าเป็น iPad เครื่องใหม่ หรือรีสตอร์ข้อมูลจากข้อมูลแบ็คอัพ จากนั้นแตะ Continue เพื่อทำตามขั้นตอนที่ปรากฎขึ้น
Tags: