Top-App-Delete-iPad

แต่ละแอพพลิเคชั่นจะมีขนาดไฟล์ที่แตกต่างกันไป? iOS จึงทำให้คุณเลือกตรวจสอบขนาดของแอพนั้นๆ แล้วเลือกลบแอพที่มีไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายๆ เพื่อให้ได้พื้นที่หน่วยความจำกลับคืนมาสำหรับใช้งานอื่นๆ เช่น การถ่ายภาพ หรือ ถ่ายวีดีโอ

  • ในหน้า Home>Settings>General
  • แตะ Usage

App-Delete-iPad-2

  • ในหัวข้อ Storage คุณจะเห็นขนาดของหน่วยความจำที่ว่างอยู่ และที่ใช้ไป พร้อมรายการแอพต่างๆเรียงตามขนาดไฟล์ในเครื่อง จากมากไปน้อย จากนั้นเลือกแอพที่ต้องการจะลบ
  • แตะ Delete App ในข้อความยืนยันแตะ Delete App อีกครั้งเพื่อลบ โดยจะลบทั้งตัวแอพ เอกสารและข้อมูลทั้งหมดApp-Delete-iPad-3