Welcome to the SpecPhone.
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Senior Member
  Join Date
  Jan 2016
  ตอบ
  126

  Kingston เปิดตัว SSD ใหม่สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์

  Kingston เปิดตัว SSD ใหม่สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์
  • ด้วยระดับ IOPS ที่สูงและสอดคล้องกับค่า Latency ที่ต่ำสำหรับคุณภาพที่ดีในการให้บริการ
  • มีความยืดหยุ่นมากกว่าในการเตรีมพร้อม
  • ให้ความน่าเชื่อถือสูงในระดับองค์กรกับระบบการป้องกั นข้อมูลขั้นสูง


  กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย – 6 กันยายน 2016 – การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud storage ได้กลายมาเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบัน ทั้งในด้านการขับเคลื่อนองค์กรและบริษัทในการแก้ไขปั ญหาเพื่อสร้างรูปแบบด้านระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดีกว่า, Kingston ผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์หน่วยความจำระดับโลก วันนี้ได้นำเสนอ SSD รุ่น Data Center 400 (DC400) ซึ่งเป็น Solid-state drive ล่าสุดสำหรับเพื่อโซลูชั่นในระดับองค์กร โดยที่ SSD DC400 จะเป็นไดรฟ์เพื่อองค์กรในระดับเริ่มต้น สำหรับเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าลูกค้าคนใดก็ตามที่มีแ ผนในการเปลี่ยนมาแทนที่ของเดิม เหมาะอย่างยิ่งกับแอพพลิเคชั่นที่เน้นด้านการอ่านข้อ มูล เช่นเดียวกับการบูต เว็บเซิร์ฟเวอร์และระบบที่มีอัตราการส่งข้อมูลที่ต่ำ กว่าในการจัดการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ ที่สำคัญก็คือ ในสภาพแวดล้อมของโหลดการทำงานแบบผสมผสานของดาต้าเซ็น เตอร์ ซึ่งต้องมีความทนทานและความน่าเชื่อถือเป็นสำคัญ

  DC400 มอบคุณภาพที่เหนือกว่าในการให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ ่มดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีภาวะการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต ้องการ IOPS อย่างต่อเนื่องและยังสอดคล้องกันกับ Latency ที่ต่ำลง ด้วยการเพิ่ม DRAM บนบอร์ด จึงเร่งอัตราแคชให้สูงขึ้น ด้วยความต่อเนื่องของ IOPS จึงเพิ่มประสิทธิภาพได้เหนือกว่าเพื่อการทำงานด้านอ่ าน/เขียนข้อมูลในระยะที่กว้างกว่า เช่นเดียวกับมาตรฐานที่ผู้ใช้สามารถปรับตั้งได้เหนือ กว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ IOPS แบบสุ่มและให้ความทนทานด้วยเฟิร์มแวร์องค์กร ที่ช่วยในด้านของ Latency และให้ความสม่ำเสมอในเวลาที่เข้าถึงข้อมูลต่ำลงภายใต ้การทำงานที่มั่นคง นอกจากนี้ SSD DC400 ยังให้ความน่าเชื่อถือระดับองค์กรกับการป้องกันข้อมู ลแบบ end-to-end และการป้องกันการสูญเสียพลังงานด้วยเฟิร์มแวร์ ("pFAIL")
  "คิงส์ตันมีความภูมิใจที่จะนำเสนอ SATA SSD ในระดับเริ่มต้นขององค์กร ไปสู่ดาต้าเซ็นเตอร์และลูกค้ากลุ่มองค์กร ซึ่งมองหาประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับแอพพลิเคชั่น ที่ต้องการความเข้มงวดในด้านคุณภาพการบริการและความเ ชื่อมั่นในด้านต่างๆ" กล่าวโดย นาธาน ซู ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกของคิงส์ตัน "SSD DC400 ได้รวมเอา IOPS ที่สูงและ Latency ที่ต่ำ ผสานกับการปกป้องข้อมูลขั้นสูง ช่วยให้ผู้จัดการด้านไอทีเซิร์ฟเวอร์และผู้ที่ตัดสิน ในในการทำเซิร์ฟเวอร์ระบบจัดการข้อมูลมีตัวเลือกที่ย อดเยี่ยมและปรับใช้งานได้อย่างมั่นใจ"
  DC400 มีในรุ่นความจุ 400GB, 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB และ 1.8TB ให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดร่วมกับ IOPs ให้ความรวดเร็วสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการประสิทธิ ภาพและลด Latency ในการจัดเก็บข้อมูลลง สำหรับรุ่นความจุ 1.8TB ให้ความเร็วในการอ่านข้อมูลสูงสุด เป็นการปรับแต่งจากโรงงานสำหรับงานที่ต้องการตอบสนอง ความเร็วในการอ่านสูงสุด
  หากต้องการความช่วยเหลือบริษัทและองค์กรเพิ่มเติม คิงส์ตันมอบการสนับสนุนการขายในระดับอุตสาหกรรมชั้นน ำ ด้วยโปรแกรมสอบถามผู้ชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมี Kingston SSD Manager, ฟรี, เครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดในการตรวจสอบสุขภาพของไดรฟ ์ และสถานะการใช้งานดิสก์
  DC400 ให้การรองรับด้วยการรับประกัน 5 ปี1 และฟรีบริการด้านเทคนิค และความเชื่อมั่นในอันยาวนานของ Kingston สำหรับข้อมูลอื่นๆ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.kingston.com
  คุณสมบัติและรายละเอียดของ SSD DC400
  • รูปแบบมาตรฐาน: 2.5 นิ้ว
  • อินเทอร์เฟส: SATA Rev.3.0 (6Gb/s) – กับการเข้ากันได้บน SATA Rev.2.0 (3Gb/s)
  • ความจุ2 : 400GB, 480GB, 800GB, 960GB, 1.6TB, 1.8TB
  • อ่าน/เขียนข้อมูลแบบต่อเนื่อง:
  o 400GB – up to 555/535MB/s
  o 480GB – up to 555/535MB/s
  o 800GB – up to 555/530MB/s
  o 960GB – up to 555/520MB/s
  o 1600GB – up to 555/510MB/s
  o 1800GB – up to 555/500MB/s
  • การอ่านและเขียนข้อมูลสูงสุด 4k:
  o 400GB – up to 99,000/90,000 IOPS
  o 480GB – up to 99,000/90,000 IOPS
  o 800GB – up to 99,000/89,000 IOPS
  o 960GB – up to 99,000/88,000 IOPS
  o 1600GB – up to 100,000/88,000 IOPS
  o 1800GB – up to 99,000/86,000 IOPS
  • ระดับในการอ่าน-เขียนข้อมูล 4k:
  o 400GB – up to 85,000/35,000 IOPS
  o 480GB – up to 85,000/11,000 IOPS
  o 800GB – up to 78,000/32,000 IOPS
  o 960GB – up to 78,000/11,000 IOPS
  o 1600GB – up to 78,000/32,000 IOPS
  o 1800GB – up to 67,000/18,000 IOPS
  • คุณภาพในการบริการ (Latency)5 6:
  o อ่าน/เขียน: <400&#181;s / <4ms (99.9%)
  • ความสามารถในการต่อพ่วง
  • Wear Leveling ในแบบคงที่และปรับระดับ
  • Enterprise SMART Tools: มีความน่าเชื่อถือในการติดตาม, สถานะการใช้งาน, ระยะการทำงาน, Wear leveling, อุณหภูมิ
  • ความทนทาน:
  o 480GB: 257TB3 (0.30 DWPD)4
  o 960GB: 564TB3 (0.32 DWPD)4
  o 400GB: 422TB3 (0.57 DWPD)4
  o 800GB: 860TB3 (0.58 DWPD)4
  o 1600GB: 1678TB3 (0.57 DWPD)4
  o 1800GB: 1432TB3 (0.43 DWPD)4
  • การใช้พลังงาน:
  o ขณะไม่ได้ทำงาน: 1.56W
  o อัตราเฉลี่ย: 1.6W
  o การอ่านสูงสุด: 1.8W
  o การเขียนสูงสุด: 4.86W
  • อุณหภูมิการจัดเก็บ: -40 องศาเซลเซียส ~ 85 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิการทำงาน: 0 องศาเซลเซียส ~ 70 องศาเซลเซียส
  • ขนาด: 69.9มม x 100มม x 7.0มม
  • น้ำหนัก: 92.34 กรัม
  • การสั่นขณะปฏิบัติการ: 2.17G Pak (7-800Hz)
  • การสั่นขณะไม่ได้ปฏิบัติการ: 20G Peak (10-2000Hz)
  • MTBF: 2 ล้านชั่วโมง
  • การรับประกัน/สนับสนุน: รับประกันในช่วง 5 ปี พร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิค1

  1 ระยะเวลาประกันจำกัดอยู่ที่ 5 ปี หรือ “ตามอายุที่เหลืออยู่”ของ SSD ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้ Kingston SSD Manager (kingston.com/SSDManager).ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ถูกใช้งานจะมีการบ่งช ี้ตัวเลขเป็นหนึ่งร้อย (100), ในขณะที่สินค้ามีการใช้งานไปถึงขีดจำกัดความทำงานของ โปรแกรม ก็จะลดรอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ และแสดงตัวบ่งชี้เป็นหนึ่ง (1) สำหรับรายละเอียดดูได้จาก kingston.com/wa
  2 ความจุที่ระบุบางส่วนบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลช ถูกนำ ไปใช้ในการฟอร์แมตและฟังก์ชั่นอื่นๆ จึงไม่สามารถใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้ ดังนั้นความจุที่แท้จริงสำ หรับจัดเก็บข้อมูลอาจน้อยกว่าที่แจ้งในตัวผลิตภัณฑ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือหน่วยความจำ แฟลชเมมโมรี่ของ Kingston ที่ kingston.com/flashguide
  3 จำนวนไบต์ที่เขียนทั้งหมด (TBW) ได้มาจากเกณฑ์ของ JEDEC Client Workload (JESD219A)
  4 จำนวนไดรฟ์ที่เขียนต่อวัน (DWPD)
  5 ปริมาณงานพื้นฐานบน FIO, ปริมาณ Random 4KB QD=1, เทียบเป็นเวลาการทำงาน 99.9 เปอร์เซนต์จากคำสั่้งจนเสร็จสิ้น ด้วยการทำงานตั้งแต่ ต้นทาง ไปยังไดรฟ์และกลับไปยังต้นทาง
  6 การวัดปริมาณงานหนึ่งครั้ง จะรวมไปถึงการวัดการทำงานของระบบ แต่รวมเอาบรรดาสิ่งที่ทำงานในเบื้องหลังที่จำเป็น สำหรับระบบปฏิบัติการปกติและความน่าเชื่อถือของข้อมู ล

  สามารถพบกับ Kingston ได้ที่:
  Facebook: http://www.facebook.com/KingstonBlogFansClub.en
  YouTube: http://www.youtube.com/user/KingstonAPAC

 2. #2
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2016
  ตอบ
  1,186

  Re: Kingston เปิดตัว SSD ใหม่สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ


 

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
vBulletin skin by CompletevB.com.