การได้ทำในสิ่งที่รักและชื่นชอบ จะทำให้เรามีความสุข เพราะเราจะสามารถทำสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีจนเกิดความ ภาคภูมิใจในตัวเอง เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาก็ไม่ย่อท้อในการแก้ไข ดังนั้นการค้นหาว่าสิ่งที่ตัวเองรักหรือชอบจึงเป็นเร ื่องที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไป เมื่อค้นพบสิ่งที่ชอบแล้วให้หาโอกาสทำสิ่งนั้น เพื่อสร้างความสุขให้แก่ตัวเอง คาสิโนออนไลน์