วิชา: คณิตศาสตร์
จุดประสงค์: เพิ่มเกรด
ประวัติผู้เรียน: น้อง ช. ม.2 รร.สาธิตปทุมวัน
วัน/เวลา: น้องครั้งแรกเรียนเสาร์ว่าง 8.00-12.00 ครั้งต่อไปอาทิตย์ช่วงบ่าย ,เรียน 2ชม./สัปดาห์
ค่าสอน: 225฿/ชม.
สถานที่: ตึกสยามกิตติ์
ระยะเวลา: งานยาว
ค่าจัดหางาน: 850฿

กฎกติกาของสถาบัน อ่านก่อนจองงานทุกครั้ง

ผู้สอนต้องมีความรับผิดชอบต่องาน Part Time 2559 ติวเตอร์ ตรงต่อเวลา, เตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหาการสอนอยู่เสมอ
ผู้ที่สนใจงานสอนให้จองงานผ่าน link นี้ http://www.TutorPlus-Academy.com/สมัครติวเตอร์ (หากยังไม่มีงานที่ท่านสนใจ แต่อยากสมัครเป็นติวเตอร์ เพื่อรับข่าวสารงานสอน ก็สามารถสมัครไว้ก่อนได้เช่นกัน)
หากท่านได้รับงาน ทางสถาบันจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ หรือ Line จากสถาบันใน24 ชม.(โดยสถาบันจะคัดเลือกติวเตอร์จำนวน 2-3 คน ดูจากประวัติ + ประสบการณ์สอน และส่งให้ผู้ปกครองคัดเลือกในรอบสุดท้ายอีกที)
เมื่อท่านได้รับการยืนยัน ว่าได้งานสอนจากเราแล้ว ( คือคุณโอนเงินค่าจัดหางานมาที่สถาบัน > ทางสถาบันจะให้ คอนเเทคผู้เรียนไป (เช่น เบอร์โทร และ/หรือ ไลน์)
จากนั้นให้ท่านส่งรูปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน + สำเนาบัตรนักศึกษา+ สำเนาแสดงผลการเรียน ส่งมาให้สถาบัน Tutor Plus Academy ที่ E-mail WeRTutors@gmail.com กรณีจบการศึกษาแล้วให้ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชน (กรุณาส่งภายใน 2 วันหลังจากที่ได้รับงานสอน) .... ส่งหลังกว่านี้ไม่รับเอกสาร ถือว่าทำให้สถาบันล่าช้าในการตรวจสอบประวัติติวเตอร์
ผู้สอนต้องติดต่อผู้เรียนทันทีหลังได้เบอร์ติดต่อผู้ เรียน (ต้องรีบติดต่อผู้เรียนภายใน ไม่เกิน12 ชั่วโมง) หากติดต่อผู้เรียนภายในเวลาดังกล่าวไม่ได้ ให้ส่งข้อความไปที่เบอร์นั้นว่า " ท่าน เป็นติวเตอร์มาสอนพิเศษ รบกวนให้ผู้เรียน ผู้สอนติดต่อกลับด้วย ค่ะ/ครับ " หากมีการยกเลิกงาน โดยสาเหตุเกิดจากการติดต่อล่าช้ากว่า 12 ชม. ของผู้สอน ทางเราจะไม่รับผิดชอบ

กฎระเบียบกรณีเกิดปัญหาทั่วไป:
กรณีผู้สอนยกเลิกงานเอง หรือเป็นความผิดของทางผู้สอนทุกกรณี ทางเราจะไม่คืนค่าจัดหางาน
รวมไปถึงเหตุผลต่างๆที่ทำให้ผู้เรียนยกเลิก เช่น

โทรไปช้า ทำให้ผู้เรียนไปเรียนกับที่อื่น
ผู้สอนเกิดมีเหตุส่วนตัวทำให้ไม่ว่างมาสอนแล้ว อีกเลย
ผู้สอนมีความรู้-ความสามารถ ไม่เพียงพอทำให้ผู้เรียนขาดความเชื่อมั่น เกิดความไม่มั่นใจกับคุณภาพการสอน
มีการขึ้นค่าสอนหรือเพิ่มราคาจากทางผู้เรียนเองหลังจ ากรับงานโดยสถาบันไม่รู้เห็นด้วย ถ้ามีการได้รับเงินค่าสอน เท่ากับหรือมากกว่า ค่าจัดหางาน ทางสถาบันจะไม่คืนค่าจัดหางาน
ผู้ติดต่อจองงาน ต้องเป็นผู้สอนเท่านั้น
กรณีผู้เรียนมีการยกเลิกงานสอน
กรณีคืนค่าจัดหางาน ชื่อ-นามสกุล ที่ใช้สมัครเป็นติวเตอร์ต้องตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร ไม่เช่นนั้นทางสถาบันจะไม่คืนค่าแนะนำให้ (เพราะอาจเกิดกรณี ติวเตอร์ที่รับงาน เอางานไปขายต่อให้คนอื่น ชื่อจึงไม่ตรงกับ บัญชีธนาคารของผู้จองงานในครั้งแรก)
ห้ามไม่ให้ติวเตอร์ตกลงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานกับผ ู้เรียนกันเอง(เช่น เปลี่ยนแปลงขอขึ้นค่าสอน เปลี่ยนวันเวลา เปลี่ยนคนสอน) ..... หากต้องการตกลงเปลี่ยนแปลง รายละเอียดงาน ต้องแจ้งให้ทางสถาบันทราบ เพื่อช่วยดำเนินการเรื่องนี้ให้ ...หากติวเตอร์ไปตกลงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานเอง โดยไม่แจ้งให้สถาบันก่อน และงานเกิดมีปัญหาใดๆ ทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบ
งานสอนที่รับไป และมีการชำระค่าจัดหางานแล้ว หากงานนั้นมี เกิดมีปัญหาไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ต้องแจ้งทาง Tutor Job Thailand ภายใน 14 วัน ไม่เช่นนั้นทางเราขอไม่รับผิดชอบทุกกรณี
งานโดนเลื่อน รับพิจารณางานเฉพาะงานที่โดนเลื่อนเกิน 4 สัปดาห์ โดยนับจากวันที่โอนค่าจัดหางานกรณีนี้คืนค่าแนะนำ 100% (โดยเมื่องานโดนเลื่อน ไม่ว่ากี่วันหรือกี่สัปดาห์ ติวเตอร์จะต้อง โทร หรือ Line มาแจ้งสถาบันทันที )
หลังจากท่านโอนเงินค่าจัดหางานแล้ว เราจะให้สิทธิท่านในการคืนงานได้ภายใน 12 ชั่วโมง หลังจากได้รับเบอร์โทรศัพท์งานนั้น โดยโทร/ไลน์ มาบอกสถาบัน
ห้ามซื้องานไปขายต่อ หากสืบทราบภายหลัง (ทางสถาบันมักโทรไปสอบถามจาก ผู้ปกครองเสมอ) ทางเราจะขึ้น Blacklist ท่าน ตลอดไป และปรับค่าเสียหาย
สำหรับงานมีปัญหา และต้องโอนค่าแนะนำคืน ทางสถาบันจะ กำหนดวันโอน ทุกวันพุธ และเสาร์ นับจากติวเตอร์โทร/ไลน์ แจ้งให้สถาบันรับทราบว่างานมีปัญหา และสถาบันตกลงจะคืนให้
งานสอนที่รับไปแล้ว ถือว่ายินยอมและตกลงตามกฏระเบียบทุกข้อ

ในกรณีดังต่อไปนี้

เนื้อหาไม่เป็นไปตามที่โพสไว้หน้าเว็ป
สถานที่สอน ซอยลึกเกิน เดินทางไม่สะดวกจริงๆ


เรารับพิจารณาแค่ 2กรณีนี้เท่านั้น

มีอะไรสงสัยต้องสอบถามก่อนรับงานที่ Line id : @TutorJobsThailand (อย่าลืมใส่@ด้วยนะ) หรือ เบอร์ 089-495-6888, 099 - 3939 445 มิฉะนั้นจะถือว่าข้อมูลที่ลงประกาศไว้ ทางผู้สอนเข้าใจและยอมรับได้

กฎระเบียบกรณีเกิดปัญหา พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ + หมิ่นประมาท:
หากผู้สอนทำการ ลงภาพหรือข้อความอันเป็นเท็จผ่าน internet ทุกช่องทาง ( social media หรือ website ) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ใส่ร้าย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงสถาบัน ทางสถาบันจะดำเนินคดีฐานผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 + ความผิดหมิ่นประมาท ตามกฎหมายอาญา ต่อผู้สอนท่านนั้นเพื่อเป็นการปกป้องสถาบัน และจะเรียกค่าเสียหายต่อค่าต่อผลกระทบในชื่อเสียงของ ธุรกิจ 200,000 บาทตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อกฎหมายมี่เกี่ยวข้อง

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 มาตรา 14 ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไ ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประช าชน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 “ ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลทีาสาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ ถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ”
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328 “ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอ กสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพ หรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือ สิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพ หรือบันทึกอักษรกระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือ โดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและ ปรับไม่เกิน สองแสนบาท”

Case study
( มี เช่น ผู้สอนบางคน ไม่อ่านกฎระเบียบให้ดี แล้วทำผิดกฎระเบียบ แต่ไม่ยอมรับผิด ..แต่พาลจะแชร์ข้อความเท็จ สถาบันจึงเตือนสติว่า หากแชร์ข้อความเท็จ ปลุกปั่นทำให้เกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียงแบบไม่ยั้งคิด ทั้งๆที่ทางสถาบันไม่ผิดอะไร ทางสถาบันก็ไม่สามารถยอมความได้เช่นกันค่ะ

ดังนั้น คิดก่อนโพสต์ ดูหน้า-หลัง-ซ้าย-ขวา ให้ดี พลาดพลั้งมา ไม่คุ้ม เสียทั้งค่าทนาย ค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าปรับทางคดี(ถ้ามี)และที่สำคัญ เสียความรู้สึก ส่วนนักแชร์เลือดร้อน อารมณ์เดือดเป็นต้องแชร์
ก็ต้องคิดก่อนแชร์ ไม่ใช่แชร์ทุกอย่างที่ไม่พอใจโดย ไม่อ่านหน้าอ่านหลัง ไม่ดูว่าที่จริงแล้วตัวเองผิดรึเปล่า หรือถูกจริงแค่ไหน ตัวเองทำผิดกฎกติกาหรือไม่ ...หากทำอะไรไม่ยั้งคิด อาจเสี่ยงถูกฟ้องดำเนินคดีกลับหรือเปล่า

สรุปว่า ผู้โพสต์ ผู้แชร์ ต้องใช้สติเยอะๆนะคะ

การสมัครงาน: http://newparttimeonline.blogspot.com/