ข่าวดี รับสมัครอาจารย์ทำงาน Part Time 2559 สอนพิเศษ ต้องการผู้สอนหนังสือให้กับนักศึกษาในช่วงปิดเทอม เพื่อเป็นติวเตอร์ให้กับนักศึกษา สนใจทำงานสามารถอ่านรายละเอียดงานด้านในได้ค่ะ

ติวเตอร์ที่รับสมัครสอนวิชาดังต่อไปนี้: คณิต , วิทย์ , อังกฤษ , ภาษาไทย , สังคม , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , พื้นฐานวิศวะ , ฝรั่งเศส , จีน , ญี่ปุ่น , เยอรมัน , สถาปัตย์,วิชาชีพครู

มี 3 สาขาให้เลือกสอนได้แก่: นวมินทร์ , บางแค , ลาดพร้าว
โทร 089-900-5635

ติวเตอร์คืออะไร ?
ติวเตอร์ (Tutor) หมายถึง ครู, ครูสอนพิเศษ, ผู้รับจ้างสอนพิเศษ โดยปัจจุบันใช้เรียกแทนผู้สอนพิเศษ หรือ ผู้ที่ทำหน้าที่กวดวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียน ตามปกติ ไม่เพียงเท่านี้ ติวเตอร์ยังสามารถใช้เรียกแทนรุ่นพี่ ที่เข้ามาช่วยสอนพิเศษให้กับรุ่นน้อง โดยส่วนใหญ่ผู้สอนจะเป็นรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในส ถานศึกษาเดียวกัน และเข้ามาติววิชาต่างๆ ใหักับน้องๆ ซึ่งอาจจะจัดกลุ่มกันติวในช่วงใกล้สอบ เพื่อเป็นการทบทวนวิชาต่างๆ ที่เรียนมาในครึ่งเทอมหรือเทอมนั้นๆ นอกจากนี้ติวเตอร์ ยังใช้เรียกสถาบันกวดวิชาต่างๆ หรือที่เป็นที่เรียนพิเศษ โดยในปัจจุบันนั้นมีติวเตอร์เกิดขึ้นจำนวนมาก มีการเรียนการสอนกันตั้งแต่รายวิชาทั่วไป จนถึงรายวิชาเฉพาะต่างๆ รวมถึงดนตรี กีฬา กิจกรรมต่างๆ ก็นับรวมเป็นติวเตอร์ด้วยเช่นกัน

การสมัครงาน: http://newparttimeonline.blogspot.com/