คืออาการติดล็อค Gmail นั่นเองถ้าติดแล้วจะไม่สามารถปลดได้ด้วยรีเซ็ตเครื่อ งใหม่

หากมีการตั้ง google account ไว้เมื่อมีการรีเซ๊ตเครื่องคืนค่าโรงงาน แล้วเจ้าของเครื่องจำรหัสหรือ email ของตัวเองไม่ได้ หรือให้ทางร้านตั้งให้

หรือแฟลชเครื่องใหม่จะติดล็อคทันทีไม่สามารถ Activate เข้าใช้งานเครื่องได้

หากต้องการใช้งานต้องปลดล็อค Google Account ก่อน ตอนนี้ช่างหลายๆร้านเริ่มเจอกันหลายพื้นที่

Name:  Samsung Reactivation Lock_zpspaufk3zg.jpg
Views: 222
Size:  113.6 KB