เข้ากลางปี 2556 กันแล้ว ในสมัยนี้ ใครๆก็นิยมทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซะส่วนใหญ่
ทั้งวัยเรียน วัยทำงาน วัยผู้ใหญ่ ที่ต้องการหางานพิเศษทำเสริมนอกเวลางาน หรือนักศึกษา
ที่ต้องการหารายได้เสริมหลังเลิกเรียน ชื่นชอบการทำงานผ่านเน็ต เพราะรายได้ผ่านเน็ต
นับว่าเป็นรายได้ที่ไม่เลวทีเดียว เมื่อเทียบกับเงินเดือนของหลายๆงาน ซึ่งถ้าหากว่า...

เรามีความคล่องในเรื่องของการใช้งานอินเตอร์เน็ต มีความคล่องในเรื่องของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ทั้ง PC หรือ Notebook จะได้เปรียบในการทำงานพิเศษผ่านเน็ตมาก
เพราะงานผ่านเน็ต ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการทำงาน บางคนเพิ่งเริ่มต้นงาน
อาจรายได้ไม่มากนัก แต่ก็อยู่หลักหลายๆพันต่อเดือน บางคนที่เป็นมืออาชีพแล้ว
ได้กันเป็นหลายๆหมื่นต่อเดือนทีเดียว
นี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไมคนถึงนิยมทำงานผ่านเน็ต !