เชิญชวนเล่นเกมส์ออนไลน์ ลุ้นรางวัล The New iPad 16 GB กับน้องพาเพลิน (✿◠‿◠)

มาเล่นเกมส์ กันเถอะนะ ♥ ♥ ♥ ♥
เราชาว อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ชวนมาปัน ชวนมาปั่น กับน้องพาเพลิน เล่นเกมออนไลน์
The Legend Of Cycling, The Adventure In Sukhothai
ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สไตล์นักท่องเที่ยว Low Carbon เป้าหมายหลักของกิจกรรมคือ เผยแพร่ ความรู้ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ
หรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และนักท่องเที่ยว ให้มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ทีดีเพื่อรักษาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

พร้อมลุ้นรางวัลสุดพิเศษ The New iPad 16 Gb

ระยะเวลาการแข่งขัน : 5-30 เมษายน 2556
สมัครเล่นเกม : www.dastagames.com ✿♥‿♥✿