"M Flex สุดยอดอุปกรณ์เพิ่มความสามารถรถยนต์ ให้เติมแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ !!"

"แก๊สโซฮอล E85 คืออะไร?"
E85 คือ เชื้อเพลิงผสมสำหรับใช้งานในรถยนต์ โดยผสมน้ำมันเบนซินมาตรฐานเข้ากับเอทานอล(E)
ในสัดส่วน 15% และ 85% ตามลำดับ น้ำมันชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า "E85" การผสมเอทานอล
เข้ากับน้ำมันเบนซินในสัดส่วนที่น้อยลงก็จะเรียกชื่อ ตามสัดส่วนของการผสมเช่น ผสม 20%
เรียก E20 ผสม 10% เรียก E10 เป็นต้น...


"แก๊สโซฮอล E85 ดีอย่างไร?"
เมื่อเปรียบเทียบกันราคาน้ำมันเบนซินแล้ว แก๊สโซฮอล E85 มีราคาถูกกว่ามาก
จึงทำให้ช่วยประหยัดค่าเติมน้ำมันได้...
M Flex จะเพิ่มความสามารถของกล่อง ECU เก่า (ที่มีอยู่แล้ว) ให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้
โดยติดตั้งอยู่ระหว่าง ECU และหัวฉีด M Flex จะรับสัญญาณจากกล่อง ECU และทำการปรับเชื้อเพลิง
เพื่อส่งต่อไปยังหัวฉีดอีกต่อหนึ่ง ทำให้ฉีดน้ำมันได้เหมาะสม...


"ทำไมต้อง M Flex ?"
1. สามารถใช้น้ำมันได้ทุกประเภท
2. ติดตั้งง่าย ใช้เวลาเพียง 30 นาที
3. พื้นที่ใช้สอยเท่าเดิม
4. ไม่ต้องดัดแปลงสภาพรถ
5. ราคาถูกกว่าการติดตั้งแก๊ส
6. ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันต่อเดือนได้มาก
7. ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องแก๊สรั่วหรือระเบิด


"M Flex ผลิตภายใต้การวิจัยและพัฒนาของ MoPro"

**สนใจสั่งซื้อ+สอบถามเพิ่มเติม**
Tel : 087-050-5554 ,086-106-6464
E-mail : auto_funny@hotmail.com
Website : www.E85-MoPro.com
Fanpage : www.facebook.com/MFlexConversionKit