พอตอนนี้ผมเอาเครื่องที่มีขายเอาเงินมาซ่อมคอมพิวเตอ ร์หมดแล้วอะครับ(เพื่อใช้ทำงาน) แล้วไม่มีโทรศัพท์ใช้ติดต่อเลย จึงอบากขอรับบริจาคเครื่องสำรองที่ใครเหลือใช้หรือไม ่ได้ใช้ประโยชน์แล้วสักเครื่องนะครับ ขอแต่โทรได้ชัดเจนทั้งพูดและฟัง แบทไม่เสื่อม กับที่ซาร์ท ก็พอแล้วครับ
ต้องขอรบกวนหน่อยนะครับ

ขอบคุณครับ