เครื่องใหม่ ประกันยังไม่เดิน เครื่องป่าวไม่พร้อมแพ็คเกต เอาไปใช้กัยค่ายไหนก็ได้ครับ 18000ครับ

ถ้าสนใจพร้อมแพ็คเกต เดินเข้าศูนย์ได้เลย ครับ แต่ถ้าสนใจเครื่องป่าว ติดต่อได้ครับ