มี IPhone 4 16G bb 04.11.08 ขายจะมีคนซื้อใหมครับ
ว่าจะขาย 13500 บาท
สภาพ 90%ขึ้น(ผู้หญิงใช่)
พอจะขายได้ใหมครับ