รายละเอียดแต่ละรุ่นที่ มี sim i-mobile 3GX แถมมากับเครื่องเป็นความรู้
ในการตัดสินใจ เลือกซื้อโทรศัพท์ ฝุด ฝุด

Name:  Digest_Love.jpg
Views: 18
Size:  92.6 KB