จำนวนรุ่นที่ค้นพบ 17
 • Sony Xperia Z3 Compact

  Compare
  CPU :
  Quad Core 2.5GHz
  RAM :
  2 GB
  Camera :
  21 Megapixel
  13
  ฿ 14,900
 • Sony Xperia E1 Dual

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  13
  ฿ 3,490
 • Sony Xperia E1

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  13
  ฿ 2,990
 • Sony Xperia M Dual

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.0GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 5,990
 • Sony Xperia M

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.0GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 5,990
 • Sony Xperia E Dual

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  13
  ฿ 5,490
 • Sony Xperia E

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  13
  ฿ 2,990
 • Sony Xperia J

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 4,990
 • Sony Xperia miro

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 3,990
 • Sony Xperia Tipo

  Compare
  CPU :
  Single Core 800MHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  3 Megapixel
  11
  ฿ 1,990
 • Sony Xperia TX

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.5GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  13 Megapixel
  13
  ฿ 14,990
 • Sony Xperia V

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.5GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  13 Megapixel
  13
  ฿ 10,990
 • Sony Xperia U

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 6,990
 • Sony Xperia GO

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 6,990
 • Sony Xperia P

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  8 Megapixel
  13
  ฿ 9,990
 • Sony Xperia Sola

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.2GHz
  RAM :
  512 MB
  Camera :
  5 Megapixel
  13
  ฿ 4,590
 • Sony Xperia GX

  Compare
  CPU :
  Dual Core 1.5GHz
  RAM :
  1 GB
  Camera :
  13 Megapixel
  13
  ฿ 1x,xxx