Xiaomi-Mi43

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง IDC ได้รายงานยอดส่งของสมาร์ทโฟนทั้งหมด ตอนนี้ก็มีตัวเลขจากฝั่งของ Strategy Analytics ซึ่งตัวเลขนั้นออกมาไม่ต่างกันมากนักในอันดับต้นๆ แต่จากรายงานของ SA นั้นพบว่า Xiaomi นั้นก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งสมาร์ทโฟนที่มากกว่า LG อยู่เล็กน้อยและไม่ห่างกันมากนักเมื่อเทียบกับ Lenovo ในตอนนี้ Xiaomi มีส่วนแบ่ง 5.1% จากทั้งหมด มากกว่าปีที่แล้วถึง 1.8%

ความสำเร็จของ Xiaomi นับว่าค่อนข้างโดดเด่นเมื่อเทียบกับอายุของบริษัทที่ตั้งมาเพียง 4 ปีที่นั้น โดยทาง Xiaomi ใช้เงินในการประชาสัมพันธ์ที่ต่ำมากโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์เฉพาะทางบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค(ในจีน)เท่านั้น และนำเงินดังกล่าวไปใช้ลดราคาของสินค้าแทน จึงสามารถทำราคาได้ถูกมากเมื่อเทียบกับสเปคที่มาในระดับไฮเอนด์ ที่ผ่านมา Xiaomi มีการขายช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าต่างๆ ทำให้ยอดขายของนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ความท้าทายของ Xiaomi นั้นอยู่ที่การขยายแบรนด์ออกไปในประเทศอื่นๆ นอกจากประเทศจีนอย่างในเอเซีบและยุโรป ซึ่งคนส่วนใหญ่นั้นยังไม่รู้จัก Xiaomi มากนัก และภาพลักษณ์ที่ถูกมองเป็น ?นักก็อป? อาจจะส่งผลถึงแง่ลบเกี่ยวกับแบรนด์ได้

screen-shot-2014-07-31-at-8-18-55-am

 

 

 

ที่มา : Forbes