คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Oppo บน Color UI ครั้งเเรกปี 2013

Homescreen & Widget

gsmarena_001 gsmarena_007  gsmarena_014 gsmarena_010

Keyboard

gsmarena_059

 

Phone & Contact

gsmarena_046  gsmarena_049 gsmarena_051  gsmarena_055

 

Music

gsmarena_092  gsmarena_093

 

Camera

gsmarena_104 gsmarena_105

Etc.

gsmarena_013  gsmarena_018 gsmarena_080  gsmarena_082