? ?คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก i-mobile บน Android 4.3 ครั้งเเรกปี 2014

Homescreen & Widget

ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_047 ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_048ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_049? ??

?

Camera

ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_021 ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_022?

Etc.

ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_050 ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_052 ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_053 ReviewimobileIQXOCTOSpecPhone_055?

?????