คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Samsung สำหรับ Galaxy S4? ออกครั้งเเรกปี 2013

Homescreen & Widget

Samsung-Galaxy-S4-Review-32-UI?Screenshot_2013-05-03-14-56-29? Samsung-Galaxy-S4-Review-34-UI?Samsung-Galaxy-S4-Review-35-UI?Samsung-Galaxy-S4-Review-39-UI

Keyboard

Screenshot_2013-05-03-15-25-38Screenshot_2013-05-03-15-25-32

Phone & Contact

Screenshot_2013-05-03-14-56-56?Screenshot_2013-05-03-15-59-12

Music

Screenshot_2013-05-03-15-57-35?Screenshot_2013-05-03-15-58-35

Camera

Samsung-Galaxy-S4-Review-53-camera?Samsung-Galaxy-S4-Review-54-camera?Screenshot_2013-05-03-14-59-46

Etc.

Screenshot_2013-05-03-15-03-31?Samsung-Galaxy-S4-Review-52?Samsung-Galaxy-S4-Review-65?Screenshot_2013-05-03-15-07-41Screenshot_2013-05-03-15-09-29?Screenshot_2013-05-03-15-22-03