? ?

คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Samsung เปิดตัวครั้งเเรกปี 2013

Homescreen & Widget

??Review_samsung_galaxy_win_036_thumb

Review_samsung_galaxy_win_037_thumb

?

Music

???Review_samsung_galaxy_win_043_thumb

Review_samsung_galaxy_win_044_thumb

Camera

Review_samsung_galaxy_win_046_thumb

Review_samsung_galaxy_win_047_thumb

?

?Etc.

Review_samsung_galaxy_win_038_thumb

Review_samsung_galaxy_win_039_thumb

Review_samsung_galaxy_win_041_thumb

Review_samsung_galaxy_win_042_thumb