คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Samsung?สำหรับ Samsung Galaxy Note 3

Homescreen & Widget

?gsmarena_001?gsmarena_002 gsmarena_010 gsmarena_014 gsmarena_019

Keyboard

?gsmarena_121 gsmarena_123 gsmarena_109 gsmarena_111

Phone & Contact

gsmarena_023 gsmarena_074 gsmarena_083 gsmarena_085

Camera

?gsmarena_001 (1) gsmarena_003 gsmarena_012 (1)

Etc.

??gsmarena_063 gsmarena_150 gsmarena_162 gsmarena_169 gsmarena_170 gsmarena_012 gsmarena_031