Home Android Platform Android News มาดูกันว่าแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนเราจะเป็นยังไง เมื่อมัน OverHeat
เราคงเคยได้ยินข่าวมามากพอสมควรแล้วสำหรับข่าวเกี่ยวกับการระเบิดของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน หรือไม่ก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนที่สูงเกินจนทำให้เกิดความเสียหายต่างๆขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของการศึกษาของทาง University College London ที่จะศึกษาถึงสาเหตุ เพื่อที่จะได้ทำการหาทางแก้ไขกันต่อไป

มาดูกันว่าแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนเราจะเป็นยังไง เมื่อมัน OverHeat

screenshot-204

เราคงเคยได้ยินข่าวมามากพอสมควรแล้วสำหรับข่าวเกี่ยวกับการระเบิดของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน หรือไม่ก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนที่สูงเกินจนทำให้เกิดความเสียหายต่างๆขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของการศึกษาของทาง University College London ที่จะศึกษาถึงสาเหตุ เพื่อที่จะได้ทำการหาทางแก้ไขกันต่อไป

โดยการทดลองนี้จัดทำขึ้นโดย UCL Chemical Engineering นักศึกษาระดับปริญญาเอก Donal Finegan  และ Dr. Paul Shearing เพื่อที่จะทำการศึกษาถึงลักษณะความร้อนที่เกิดขึ้นของแบตเตอรี่แบบ Li-ion ว่าเกิดความร้อนสะสมยังไงจนถึงขั้นระเบิดได้

จากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องตรวจจับความร้อนจะพบว่าตัวแบตเตอรี่นั้น เมื่อถึงจุดๆหนึ่งมันจะสร้างความร้อนออกมามากเกิน จนถึงจุดที่ไม่สามารถระบายได้ทัน จึงเกิดความร้อนสะสม เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ชักนำให้เซลข้างเคียงมีความร้อนสูงตามไปด้วยจนเกิดความร้อนสูงเกินควบคุมและไหม้ในที่สุด

ซึ่งผู้ศึกษาต้องการที่จะให้การศึกษานี้เป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบแบตเตอรี่ในอนาคตให้มีการออกแบบที่รองรับความร้อนจำนวนมหาศาลนี้ และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น

Home Android Platform Android News มาดูกันว่าแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนเราจะเป็นยังไง เมื่อมัน OverHeat
เราคงเคยได้ยินข่าวมามากพอสมควรแล้วสำหรับข่าวเกี่ยวกับการระเบิดของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน หรือไม่ก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนที่สูงเกินจนทำให้เกิดความเสียหายต่างๆขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของการศึกษาของทาง University College London ที่จะศึกษาถึงสาเหตุ เพื่อที่จะได้ทำการหาทางแก้ไขกันต่อไป

มาดูกันว่าแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนเราจะเป็นยังไง เมื่อมัน OverHeat

screenshot-204

เราคงเคยได้ยินข่าวมามากพอสมควรแล้วสำหรับข่าวเกี่ยวกับการระเบิดของแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน หรือไม่ก็ข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนที่สูงเกินจนทำให้เกิดความเสียหายต่างๆขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของการศึกษาของทาง University College London ที่จะศึกษาถึงสาเหตุ เพื่อที่จะได้ทำการหาทางแก้ไขกันต่อไป

โดยการทดลองนี้จัดทำขึ้นโดย UCL Chemical Engineering นักศึกษาระดับปริญญาเอก Donal Finegan  และ Dr. Paul Shearing เพื่อที่จะทำการศึกษาถึงลักษณะความร้อนที่เกิดขึ้นของแบตเตอรี่แบบ Li-ion ว่าเกิดความร้อนสะสมยังไงจนถึงขั้นระเบิดได้

จากภาพที่ถ่ายด้วยกล้องตรวจจับความร้อนจะพบว่าตัวแบตเตอรี่นั้น เมื่อถึงจุดๆหนึ่งมันจะสร้างความร้อนออกมามากเกิน จนถึงจุดที่ไม่สามารถระบายได้ทัน จึงเกิดความร้อนสะสม เกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ชักนำให้เซลข้างเคียงมีความร้อนสูงตามไปด้วยจนเกิดความร้อนสูงเกินควบคุมและไหม้ในที่สุด

ซึ่งผู้ศึกษาต้องการที่จะให้การศึกษานี้เป็นแนวทางในการพัฒนาและออกแบบแบตเตอรี่ในอนาคตให้มีการออกแบบที่รองรับความร้อนจำนวนมหาศาลนี้ และมีความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น


ที่มา : BGR