SIMore ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราสามารถใส่ซิมเพิ่มได้มากถึง 3 ซิมซึ่งก็มีให้เลือกด้วยกัน 2 แบบ คือแบบที่เป็นสายเคเบิ้ล ต่ออกมาจากช่องใส่ซิมธรรมดา หรือแบบใช้ Bluetooth