Home Android Platform Android News Samsung ปล่อยคลิป Drop Test ของ Note 4 โชว์ความแข็งแรงกันเห็นๆ
นี่เป็นคลิปที่ได้มาจากทาง Samsung เอง โดยเป็นคลิปที่มีความยาว 2 นาทีครึ่งที่จะโชว์การทดสอบต่างๆที่มีต่อ Samsung Galaxy Note 4 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคงทนและแข็งแรงต่อการตกกระทบในสภาวะต่างๆและหลากหลายมุมได้ดีแค่ไหน

Samsung ปล่อยคลิป Drop Test ของ Note 4 โชว์ความแข็งแรงกันเห็นๆ

805

note4drop

นี่เป็นคลิปที่ได้มาจากทาง Samsung เอง โดยเป็นคลิปที่มีความยาว 2 นาทีครึ่งที่จะโชว์การทดสอบต่างๆที่มีต่อ Samsung Galaxy Note 4 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคงทนและแข็งแรงต่อการตกกระทบในสภาวะต่างๆและหลากหลายมุมได้ดีแค่ไหน

ซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าดูมันก็ทนทานมากเลยทีเดียวจากการทดสอบ แต่แน่นอนนี่เป็นการทดสอบที่ทาง Samsung จัดทำขึ้นมาเอง จึงอาจจะถูกคิดได้ว่าอาจจะเป็นการจัดฉาก หรือออกแบบการทดสอบให้เหมาะสมกับที่เครื่องจะรับไหวหรือไม่ ซึ่ง ณ จุดนี้คงไม่มีใครสามารถจะตอบได้ว่ามันเป็นการทดสอบที่สมจริงสมจังหรือไม่

แต่ถ้าพิจารณาจากในคลิปต้องขอยอมรับเลยว่าทนทานมากเลยทีเดียว เพราะแทบจะไม่เห็นร่องรายความเสียหายบนตัวเครื่องเลย ซึ่งคงต้องรอดูต่อไปว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงมันจะทนได้แบบนี้หรือไม่ครับ

 

Home Android Platform Android News Samsung ปล่อยคลิป Drop Test ของ Note 4 โชว์ความแข็งแรงกันเห็นๆ
นี่เป็นคลิปที่ได้มาจากทาง Samsung เอง โดยเป็นคลิปที่มีความยาว 2 นาทีครึ่งที่จะโชว์การทดสอบต่างๆที่มีต่อ Samsung Galaxy Note 4 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคงทนและแข็งแรงต่อการตกกระทบในสภาวะต่างๆและหลากหลายมุมได้ดีแค่ไหน

Samsung ปล่อยคลิป Drop Test ของ Note 4 โชว์ความแข็งแรงกันเห็นๆ

805

note4drop

นี่เป็นคลิปที่ได้มาจากทาง Samsung เอง โดยเป็นคลิปที่มีความยาว 2 นาทีครึ่งที่จะโชว์การทดสอบต่างๆที่มีต่อ Samsung Galaxy Note 4 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความคงทนและแข็งแรงต่อการตกกระทบในสภาวะต่างๆและหลากหลายมุมได้ดีแค่ไหน

ซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าดูมันก็ทนทานมากเลยทีเดียวจากการทดสอบ แต่แน่นอนนี่เป็นการทดสอบที่ทาง Samsung จัดทำขึ้นมาเอง จึงอาจจะถูกคิดได้ว่าอาจจะเป็นการจัดฉาก หรือออกแบบการทดสอบให้เหมาะสมกับที่เครื่องจะรับไหวหรือไม่ ซึ่ง ณ จุดนี้คงไม่มีใครสามารถจะตอบได้ว่ามันเป็นการทดสอบที่สมจริงสมจังหรือไม่

แต่ถ้าพิจารณาจากในคลิปต้องขอยอมรับเลยว่าทนทานมากเลยทีเดียว เพราะแทบจะไม่เห็นร่องรายความเสียหายบนตัวเครื่องเลย ซึ่งคงต้องรอดูต่อไปว่าเมื่อนำมาใช้งานจริงมันจะทนได้แบบนี้หรือไม่ครับ

 

 

ที่มา : PhoneArena