battery-01

ในปัจจุบัน แบตเตอรี่ทั่วไปนั้น มีรอบการใช้งานในการชาร์จไฟเข้าอยู่ที่ประมาณ 400 ครั้งซึ่งหลังจากนั้นจะมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานได้น้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งถือว่ายังมีรอบในการเก็บไฟฟ้าที่น้อย นักวิจัยจึงพยายามคิดค้นพัฒนาแบตเตอรี่ให้สามารถรองรับการชาร์จได้หลายรอบมากขึ้น

battery-02

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้ทำการเผยแพร่ผลงานในการสร้างแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่รองรับการชาร์จสูงสุดถึง 200,000 รอบ จากที่ผ่านมามีการรองรับการชาร์จสูงสุดได้ 7,000 รอบในปัจจุบัน แต่แบตเตอรี่ลิเธียมนี้ก็มีข้อจำกัดมากมาย เช่นการเก็บรักษาหรืออุณภูมิที่ร้อนจนทำให้ติดไฟได้ จึงยังไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

แต่จากผลการวิจัยล่าสุดที่ใช้เจลอิเล็กโทรไล รวมกับเส้นลวดนาโนทองคำแทนลิเธียมในการจัดเก็บประจุไฟฟ้า ซึ่งจากการทดลองซึ่งใช้เวลา 3 เดือนกับการชาร์จไฟถึง 200,000 รอบ พบว่าการเก็บประจุภายในแบตเตอรี่นั้นยังคงเก็บได้เท่าเดิมโดยไม่มีสิทธิภาพที่ลดลงเลย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีนักวิจัยที่ให้ความสนใจเรื่องของแบตเตอรี่ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ยังถือว่าพัฒนาได้ช้ากว่าในส่วนอื่น ๆ บนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถดูการทำงานของแบตเตอรี่ใหม่นี้ได้ที่วิดีโอด้านล่าง

ที่มา Phonearena