maxresdefault (1)

Pokemon GO ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้เล่นประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผู้เล่นส่วนใหญ่ได้เล่นเกม Pekemon GO ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามที่เกมได้ตั้งไว้ แต่ก็มีผู้เล่นบางส่วนที่ทำการลงโปรแกรมเสริมเพื่อโกงการเล่นเกม ซึ่งจะทำให้สามารถกดเปลี่ยนตำแหน่งด้วยการเดิน วิ่ง หรือ เทเลพอร์ต ด้วยการปลอมตำแหน่ง GPS เพื่อไปจับโปเกมอนในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้ง ๆ ที่นั่งควบคุมผ่านอยู่ในบ้าน ซึ่งถือเป็นการโกงผู้เล่นคนอื่นที่ตั้งใจเดินออกหาโปเกมอนในสถานที่ต่าง ๆ ด้วยตนเอง

pokemon

ขณะนี้ทาง  Niantic กำลังหาวิธีจัดการกับผู้เล่นที่โกงเหล่านี้ด้วยการแบนไม่ให้เล่น Pokemon GO ชั่วคราว ซึ่งถ้าหากเราพบใครที่อัพรูปภาพขึ้นแล้วสังเกตเห็นว่ามีการใช้โปรแกรมโกงนี้ สามารถที่จะส่ง Report ไปยัง Niantic เพื่อตรวจสอบได้ทันที ซึ่งในการตรวจสอบผู้เล่น Niantic น่าจะติดปัญหาที่ว่าในขณะทีผู้เล่นจับโปเกมอนในสถานที่อีกที่หนึ่งแล้วเดินทางผ่านเครื่องบินไปยังอีกที่หนึ่งแล้วไปจับโปเกมอนต่อ จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเพื่อแยกแยะระหว่างผู้เล่นจริง ๆ และผู้เล่นที่โกง

pokemongohack

 

 

 

ที่มา PokemonTeacher