1-rNKLpmSOFVkcymD98Hcsyg

Frank Costa นักออกแบบและและเป็นผู้พัฒนาการพิมพ์ใน iPhone ด้วยนิ้วหัวแม่โป้งนิ้วเดียว ซึ่งแรงบันดาลใจของเขาคือ เขาใช้ iPhone 6 Plus และการพิมพ์ด้วยมือเดียวเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย เขาจึงจุดประกายไอเดียด้วยการใช้นิ้วหัวแม่โป้งนั้นในการลากซ้าย-ขวา, ขึ้น-ลง เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็สามารถพิมพ์ได้เป็นประโยคๆ แล้ว ซึ่งแนวคิดนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องถือโทรศัพท์มือเดียวแน่ๆ ครับ

ที่มา : CultOfMacMedium

Comments are closed.