OnePlus5

ใครที่กำลังเล็ง OnePlus One ไว้แต่ยังไม่สามารถซื้อได้เพราะไม่มี invite ตอนนี้ถือเป็นโอกาสแล้วเพราะว่า OnePlus ได้เปิดให้สามารถสั่งซื้อ OnePlus One ผ่านเว็บไซต์ของตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้ invite อีกต่อไป โดยสามารถซื้อได้ทั้งรุ่น 16 GB และ 64 GB และของที่สั่งนั้นจะถึงก่อนวันคริสมาส (25 ธันวาคม) นี้ แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าการยกเลิก invite จะอยู่เฉพาะในช่วงปีใหม่นี้หรือว่ายกเลิกตลอดไป

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่อยู่ในลิสของประเทศที่สามารถส่งได้ แต่ถ้าใครมีญาติหรือคนรู้จักอยู่ในประเทศที่อยู่ในรายการก็ถือเป็นโอกาสที่จะได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วครับ

 

 

 

ที่มา : OnePlus