คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก Nokia ออกครั้งเเรกปี 2014

Homescreen & Widget

Screenshot_2014-04-21-12-17-47? Screenshot_2014-04-21-12-18-00? Screenshot_2014-04-21-12-18-09

Keyboard

Screenshot_2014-04-21-12-24-26? Screenshot_2014-04-21-12-24-41

Phone & Contact

Screenshot_2014-04-21-12-21-19? Screenshot_2014-04-21-12-23-38? Screenshot_2014-04-21-12-24-11

Etc.

Screenshot_2014-04-21-12-15-38? Screenshot_2014-04-21-12-16-09? Screenshot_2014-04-21-12-16-44? Screenshot_2014-04-21-12-20-58? Screenshot_2014-04-21-12-26-01? Screenshot_2014-04-21-12-28-32?