Mozilla ยกธงขาว เลิกพัฒนา Firefox OS บนสมาร์ทโฟน และเลิกจำหน่ายสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบนี้

BY FrEeDoMmM | POSTED ON 14, 12, 2015 03:12pm | VIEWS
Mozilla ยกธงขาว เลิกพัฒนา Firefox OS บนสมาร์ทโฟน และเลิกจำหน่ายสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบนี้

หลังจากที่ Mozilla ตั้งใจจะสร้าง Firefox OS ขึ้นมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้ โดยเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2013 และได้มีการพัฒนาจนปล่อยออกมาให้ทดลองใช้ และสร้างสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฎิบัติการนี้ได้แล้ว แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทาง Mozilla จะตัดสินใจยอมแพ้ และยกเลิกการพัฒนาทั้งหมดบน Firefox OS บนสมาร์ทโฟน

โดยเหตุผลที่ยกเลิกนั้นก็เป็นเพราะว่าทาง Mozilla ไม่สามารถสร้าง OS ที่เป็นที่นิยม และตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้ อีกทั้งไม่ประสบความสำเร็จใจด้านยอดขายอีกด้วย แม้ว่าจะมีเป้าหมายไปที่สมาร์ทโฟนราคาถูกที่ทุกคนสามรถเข้าถึงได้ก็ตาม

จนในที่สุดทาง Mozilla จึงตัดสินใจยกเลิกการพัฒนา Firefox OS บนสมาร์ทโฟน และยกเลิกการขายสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ Firefox OS ทั้งหมด

 

ที่มา : TechCrunch

Comments
©2018 SPECPHONE.COM - All rights reserved.