LG Mobile ยังขาดทุนอยู่ แต่โดยรวมในไตรมาสที่ 2 มีกำไรเพิ่มสูงขึ้น

รายงานจาก LG?Electronics เกี่ยวกับผลประกอบของไตรมาส 2 รวม ที่มีการเติบโตอย่างมีนัยยะ มีมูลค่ากำไรสุทธิจำนวน 99.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (2,988 ล้านบาท) หลังจากที่ไตรมาสที่แล้วได้ขาดทุนไป โดยกำไรส่วนมากมาจากธุรกิจด้านจากจอภาพอย่าง LCD, LED และ Cinema 3D ที่มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจริงๆ แล้วในปัจจุบัน LG ก็จัดได้ว่าเป็นผู้ผลิตอันดับที่ 2 ของโลก ในเรื่องของจอภาพ

lg sign logo110727121317

สำหรับ LG ธุรกิจที่เป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก โดยในไตรมาสที่ 2 นี้ยังถือว่าขาดทุนอยู่แต่ถือว่าน้อยลง คิดเป็นจำนวนเงิน 49.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 11.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ซึ่งคาดว่าในไตรมาสถัดไปจะเน้นไปทางมือถือที่รองรับระบบ 3 มิติ มากยิ่งขึ้น เพราะว่าในขณะนี้ยังมีคู่แข่งไม่มาก ที่ทำมือถือ 3 มิติ ออกมาสู่ตลาดเหมือนกับ LG

ที่มา :?bgr