คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก HTC? ออกครั้งเเรกปี 2012

?

Homescreen & Widget

? Screenshot_2013-02-27-10-23-03_thumb[2]?Screenshot_2013-02-26-14-59-44_thumb[2]Screenshot_2013-02-26-15-00-50_thumb[4]?Screenshot_2013-02-26-15-00-56_thumb[2]Screenshot_2013-02-26-15-02-59_thumb[2]?Screenshot_2013-02-26-15-03-06_thumb[2]

?

Keyboard

Screenshot_2013-02-27-10-28-38_thumb[2]?Screenshot_2013-02-27-10-28-55_thumb[2]?Screenshot_2013-02-26-15-00-41_thumb[2]

Phone & Contact

gsmarena_045_thumb[2]?Screenshot_2013-02-26-14-59-53_thumb[2]gsmarena_046_thumb[2]?gsmarena_030_thumb[2]gsmarena_031_thumb[2]?gsmarena_032_thumb[2]gsmarena_034_thumb[2]

Music

Screenshot_2013-02-27-10-31-50_thumb[2]

Camera

Screenshot_2013-02-26-15-00-23_thumb[2]

Etc.

?

Screenshot_2013-02-26-15-02-19_thumb[2]?Screenshot_2013-02-26-15-02-34_thumb[2]Screenshot_2013-02-26-15-01-03_thumb[3]?Screenshot_2013-02-26-15-01-07_thumb[2]Screenshot_2013-02-26-15-01-15_thumb[2]?Screenshot_2013-02-26-15-01-28_thumb[2]Screenshot_2013-02-26-15-01-43_thumb[2]