คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก จาก HTC? ออกครั้งเเรกปี 2013

Homescreen & Widget

Screenshot_2013-04-03-18-50-29[4]?Screenshot_2013-04-02-12-37-29[2]?Screenshot_2013-04-02-12-37-42[2]?Screenshot_2013-04-02-12-37-50[2]?

Keyboard

Screenshot_2013-04-02-12-39-45[2]?Screenshot_2013-04-02-12-39-48[2]

Phone & Contact

gsmarena_041[2]gsmarena_042[2]?gsmarena_051[2]?gsmarena_054[2]?

Music

Screenshot_2013-04-03-18-54-04[2]?Screenshot_2013-04-03-18-54-11[2]

Camera

Screenshot_2013-04-02-12-41-17[2]?Screenshot_2013-04-04-18-54-15[2]

Etc.

?

Screenshot_2013-04-04-19-07-15[2]?Screenshot_2013-04-04-19-07-22[2]Screenshot_2013-04-04-10-39-55[2]?Screenshot_2013-04-03-18-57-30[2]Screenshot_2013-04-03-18-52-27[2]?Screenshot_2013-04-03-18-53-49[2]