FAQ-Picture-Size

มีหลายคนสงสัยว่าทำไมรูปจากมือถือถึงไม่เป็นไปตามที่คิด เช่น ทำไมไม่ได้ 13MP, ทำไมรูปมันยาวๆ, ทำไมมี 5MP ซ้ำกัน ?ก็จะขออธิบายดังนี้นะครับ

อัตราส่วนภาพ หรือ Aspect Ratio มีดังนี้ครับ 1:1, 2:3, 4:3, 5:4, 16:9 ครับ และในบางทีมี 5:3 และ16:10 ด้วย

อัตราส่วนและขนาดภาพ โดยปกติมีดังนี้ครับ

13MP = 4096 x 3072 = 4:3

9MP = 4096 x 2304 = 16:9

8MP = 3264 x 2448 = 4:3

8MP = 3600 x 2160 = 5:3

6MP = 3328 x 1872 = 16:9

5MP = 2880 x 1728 = 5:3

5MP = 2560 x 1920 = 4:3

4MP = 2560 x 1440 = 16:9

3MP = 2048 x 1536 = 4:3

2MP = 1600 x 1200 = 4:3

อัตราส่วนภาพดังกล่าวนี้ เป็นอัตราส่วนภาพแบบปกติที่นิยมใช้กันในกล้องมือถือนะครับ เข้าใจตรงกันนะ