Commart Comtech 2011 เลื่อนอีกรอบไม่มีกำหนด

จากข่าวเก่าที่ว่างาน Commart Comtech 2011 จะเลื่อนมาจัดวันที่ 24 ? 27 พฤศจิกายนนี้ ปรากฏว่าต้องเลื่อนออกไปอีกโดยไม่มีกำหนดนะครับ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนอาจจะทำให้หลายๆ คนเดินทางมาไม่สะดวก

thu11-10-2011 12-58-33 PM

 

ที่มา : Commart Thailand