การใช้งานไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นใดก็ตาม ส่วนใหญ่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Cache เข้ามามีบทบาทในการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่จะเปิดโปรแกรมหรือแอพฯ ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดี ความสะดวกเหล่านั้น ย่อมแลกมาด้วยการใช้พื้นที่ในการทำงาน เมื่อแคชมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็จะไปรบกวนพื้นที่ของระบบ ซึ่งหากมากเกินไป ก็จะทำให้ระบบโดยรวมช้าลงไปด้วย เช่นเดียวกับระบบ Android ซึ่งยังจำเป็นในการใช้แคชสำหรับการเปิดแอพฯ ที่ตอบสนองได้รวดเร็ว แต่พอมากเข้าก็อาจจะต้องทำการเคลียร์ออกเสียบ้าง เพื่อให้ระบบทำงานได้ลื่นไหลยิ่งขึ้น ส่วนวิธีการคือ

1.เมื่อเปิดหน้าจอบนสมาร์ทโฟนแล้ว ให้แตะไปที่ปุ่มสำหรับเข้าการทำงานโหมด Settings

2.จากนั้นให้เลือกที่ Apps แล้วเลือกไปที่แอพฯ ที่ต้องการจะ Clear cache โดยให้ดูจากแอพฯ ที่มีความถี่ในการใช้งานมากที่สุด

3.เมื่อแตะไปยังแอพฯ ที่ต้องการแล้ว จะเข้าสู่หน้า App info ซึ่งภายในจะบอกรายละเอียดและมีคำสั่งในการใช้งานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

-Force stop : หยุดการทำงานของแอพฯ ไว้ชั่วคราว สำหรับจัดการขั้นต่อไป

-Uninstall : ลบแอพฯ ดังกล่าวออกไปจากระบบ

-Clear data : ลบข้อมูลที่มีการตั้งค่า แก้ไขหรือการจัดการต่างๆ ออกไป เริ่มค่าการใช้งานใหม่

-Clear cache : ลบแคชข้อมูลคงค้างบางส่วน ที่รอให้ระบบเปิดการใช้งาน

4.หากต้องการลบ Cache สำหรับแอพฯ ที่ใช้ออกไปให้เลือกที่ Clear cache โดยดูปริมาณของแคชได้ในช่อง Cache

5.เมื่อระบบ Clear cache ข้อมูลไปแล้ว ข้อมูล Cache ที่ปรากฏอยู่ในช่องดังกล่าวก็จะหายไป

อย่าลืมว่าการลบไฟล์แคชหรือการลบ Data ล้วนมีผลต่อการใช้งานอยู่ด้วย ซึ่งหากต้องการพื้นที่หรือจะเคลียร์สิ่งที่เป็นข้อมูลค้างเก่าออกหรือต้องการเปิดใช้บางแอพฯ ที่มีปัญหา อย่างเช่น เปิดขึ้นมาแล้วแสดงผลหน้าเดิมหรือเปิดแล้ว ไม่ทำงานต่อ ก็อาจจะใช้วิธี Clear Data ได้ เพื่อจะเริ่มการตั้งค่าใหม่ ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้แอพฯ นั่นเอง