คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานจาก Blackberry สำหรับเครื่องที่มี keyboard บน Blackberry 10 ออกครั้งเเรกปี 2012

Homescreen & Widget

gsmarena_118?gsmarena_119?gsmarena_120?gsmarena_121

Phone & Contact

gsmarena_048?gsmarena_057?gsmarena_227?

Music

music? music2?music3?music4

Camera

gsmarena_224?gsmarena_221

Etc.

?

gsmarena_132?gsmarena_134?gsmarena_214?gsmarena_006?gsmarena_041?gsmarena_011