? ?คุณลักษณะ

  • เป็น Asus Zen UI?พื้นฐานจาก จาก Asus ในเครื่อง Asus ZenFone?ครั้งเเรกปี 2014

Homescreen & Widget

?
Screenshot_2014-05-23-21-39-28

Screenshot_2014-05-23-21-39-34

Screenshot_2014-05-23-21-39-44

?

Phone

Screenshot_2014-05-23-21-41-31

?

Keyboard

Screenshot_2014-05-23-21-42-03

?

Screenshot_2014-05-23-21-41-47

Screenshot_2014-05-23-21-41-55

Camera

Screenshot_2014-05-23-21-41-01

Screenshot_2014-05-23-21-40-14

Etc.

Screenshot_2014-05-23-21-42-58

?

Screenshot_2014-05-23-21-43-05

?

Screenshot_2014-05-23-21-44-36

?

Screenshot_2014-05-23-21-44-53

?

?


?

? ? ?