คุณลักษณะ

  • เป็น UI พื้นฐานใน Tablet จาก ASUS

Homescreen & Widget

Screenshot_2013-05-09-19-39-27?Screenshot_2013-05-09-19-41-48?Screenshot_2013-05-09-19-34-35?Screenshot_2013-05-09-19-39-16

Keyboard

Screenshot_2013-05-09-19-35-29?Screenshot_2013-05-09-19-35-36

Phone & Contact

?Screenshot_2013-05-09-19-35-53?Screenshot_2013-05-09-19-36-50

?

Etc.

 

Screenshot_2013-05-09-19-37-34?Screenshot_2013-05-09-19-38-14?Screenshot_2013-05-09-19-39-05?Screenshot_2013-05-09-19-40-02?Screenshot_2013-05-09-19-42-32?Screenshot_2013-05-09-19-37-24?Screenshot_2013-05-09-19-37-30