Home BB Platform เดโม BlackBerry Messenger บน Android เป็นครั้งแรก หน้าตาเหมือนกับบน BlackBerry 10

เดโม BlackBerry Messenger บน Android เป็นครั้งแรก หน้าตาเหมือนกับบน BlackBerry 10

หลังจากที่ BlackBerry ได้ประกาศว่าจะนำ BlackBerry Messenger หรือ BBM ลงแพลตฟอร์มอื่นทั้ง iOS หรือ Android ไปข่าวคราวก็เงียบหายไปซักระยะเนื่องจากน่าจะยังคงพัฒนาตัวแอพลิเคชันดังกล่าวอยู่ ซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้มี BBM บน Android ตัวจริงมาปรากฏกันให้เห็นแล้ว

หน้าตาของ BlackBerry Messenger นั้นเรียกว่าใช้หน้าจอเหมือนกับบน BlackBerry 10 ที่ใช้บน Z10 ทุกอย่างรวมถึงลักษณะการใช้งานเกสเจอร์ต่างๆ ด้วย จากความสามารถเบื้องต้นที่เห็นนั้นเราสามารถส่งข้อความ รูปภาพ และข้อความเสียง บรอดคาสแมสเซจไปยังคอนแทคได้หลายคน และมีฟีเจอร์แชร์ที่สามารถส่งข้อมูลข้ามไปยังแอพลิเคชันอื่นๆ ได้ รวมไปถึงสามารถเพิ่ม Contact ได้ผ่าน NFC ด้วยครับ

Home BB Platform เดโม BlackBerry Messenger บน Android เป็นครั้งแรก หน้าตาเหมือนกับบน BlackBerry 10

เดโม BlackBerry Messenger บน Android เป็นครั้งแรก หน้าตาเหมือนกับบน BlackBerry 10

หลังจากที่ BlackBerry ได้ประกาศว่าจะนำ BlackBerry Messenger หรือ BBM ลงแพลตฟอร์มอื่นทั้ง iOS หรือ Android ไปข่าวคราวก็เงียบหายไปซักระยะเนื่องจากน่าจะยังคงพัฒนาตัวแอพลิเคชันดังกล่าวอยู่ ซึ่งล่าสุดนี้ก็ได้มี BBM บน Android ตัวจริงมาปรากฏกันให้เห็นแล้ว

หน้าตาของ BlackBerry Messenger นั้นเรียกว่าใช้หน้าจอเหมือนกับบน BlackBerry 10 ที่ใช้บน Z10 ทุกอย่างรวมถึงลักษณะการใช้งานเกสเจอร์ต่างๆ ด้วย จากความสามารถเบื้องต้นที่เห็นนั้นเราสามารถส่งข้อความ รูปภาพ และข้อความเสียง บรอดคาสแมสเซจไปยังคอนแทคได้หลายคน และมีฟีเจอร์แชร์ที่สามารถส่งข้อมูลข้ามไปยังแอพลิเคชันอื่นๆ ได้ รวมไปถึงสามารถเพิ่ม Contact ได้ผ่าน NFC ด้วยครับ

 

 

ที่มา : BlackBerry OS